top of page

Mesleki Yönelim Envanteri

Potansiyelini Keşfet !

  • 40 dk.
  • İletişime geçin
  • ...

Hizmet Açıklaması

Mesleki Yönelim Envanteri; Öğrencilere, kendi kişilik özelliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini, ilgi alanlarını ve değerlerini daha iyi anlama fırsatı sunar. Öğrenciler için; kişisel gelişim amacı ile mesleki yönelim ve meslek tercihi amacıyla kullanılır. Bireyin başına gelebilecek en büyük talihsizliklerden biri, hoşlanmadığı ve onu mutlu etmeyecek bir konuda meslek seçimi yapmasıdır. Mesleklerin gerektirdiği farklı kişilik özellikleri ile kişiliğin güçlü yönlerini en uyumlu şekilde birleştiren bir meslek seçimi yapabilmek, bireyin kariyerine yapacağı en büyük yatırımdır. Bireysel farklılıkları, akıllı bir algoritma ile tamamen bireye özgü, analitik raporlayan, hem sayısal veriler, hem de sözel ifadelerle bilgi veren, bireylerin kişilik özelliklerini, yetkinliklerini, imkânlarını ve potansiyellerini nasıl ve ne şekilde kullandıklarını, motivasyon ve stres kaynaklarını, iletişim ve liderlik tarzını gösteren benzersiz bir analitik raporlama sistemidir. Envanter öğrencilere, gelişim önerileri sunar, güçlü yönlerinive sınırlı kullandığı yönlerinin yanı sıra potansiyel risklerini de söyler. Genelleme yapmadan tamamen kişiye özgü sonuçlar üreten, kişiyi merkeze alarak, sadece analizle kalmayıp kişisel gelişim için de önerilerde bulunan benzersiz bir sistemdir. Ergenlik dönemi, iletişim sürecinin iyi yönetilmesi gereken bir dönem olup özellikle sınava hazırlanan gence karşı sergilenen tutum ve davranışlar, genci anlama ve onunla iletişim kurma açısından son derece önemlidir. Bu envanter, çocukları ile nitelikli iletişim kurmak isteyen ebeveynler için bir rehber hatta mentor niteliğindedir.


Kişi Bilgileri

5334165252

ozlemtuysuzegitimdanismanlik@gmail.com

Özlem Tüysüz Eğitim Danışmanlık, Cennetayağı, Edremit/Balıkesir, Türkiye


bottom of page