top of page

CharacterIX® Kişilik Envanteri

CharacterIX® Kişilik Envanteri ile geleceğinize yön verin.

  • 40 dakika
  • İletişime geçin
  • Özlem Tüysüz Eğitim Danışmanlık

Hizmet Açıklaması

DÜNYANIN AKILLI ALGORİTMA İLE ÇALIŞAN İLK ENVANTERİDİR Kariyer Yönetimi CharacterIX Kişilik Envanteri, kurum çalışanlarının kişilik özellikleri ile stres altındaki tutum ve davranışlarını referans alarak terfi, yedekleme ve hatta kariyer geçişini kapsayan kariyer planlama süreci çalışmalarına rehberlik hizmeti verebilmektedir. Çeşitli Çalışma Modülleri CharacterIX Kişilik Envanteri, günümüz iş dünyasının ihtiyaçlarını öngörerek kurumlardaki insan kaynakları uygulamaları için farklı modüller geliştirmiştir. Bu modüller; Duygusal Zekâ Modülü, 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Modülü, Dijital Yetkinlikler Modülü Eğitim İhtiyaç Analizi CharacterIX Kişilik Envanteri, benzersiz bir hizmet sunan ‘Kurumsal Eğitim Önerileri’ modülü ile ekstra bir kaynak kullanımı gerektirmeden çalışanların ya da kurumun eğitim ihtiyaç analizini yapabilmekte ve en çok ihtiyaç duyulan eğitimden en az ihtiyaç duyulan eğitime göre toplam dokuz adet eğitimi raporlayabilmektedir. Liderlik CharacterIX Kişilik Envanteri yöneticilerin düşünme tarzı, iletişim tarzı, motivasyon tarzı ve liderlik tarzını raporlayan modülleri ile kurumun, kendine özgü liderlik modelini oluşturmasına veya mevcut liderlik modelini geliştirmesine olanak sağlamaktadır. Danışmanlık-Koçluk-Mentörlük CharacterIX Kişilik Envanteri, kurumların insan kaynakları tarafından uygulanan danışmanlık-koçluk ve mentörlük çalışmalarını güçlendirecek; kişilerin de “öz değerlendirme” sırasında bireysel olarak kullanabilecekleri etkili bir araçtır. Kişinin değerlerine ilişkin rapor sunan farklı bir modülle insan kaynakları uygulamalarına ve bireysel öz değerlendirme çalışmalarına ekstra katkı sağlar.


Kişi Bilgileri

  • Türkiye

    5334165252

    ozlemtuysuzegitimdanismanlik@gmail.com


bottom of page