top of page

Akıcı Okuma Programı

Akıcı okunanın başarılı bir biçimde gerçekleşmesi, altında yatan süreçlerin, sağlıklı çalışmasıyla ilgilidir.


Sesi fark etme, çözümleme, kısa süreli bellek ve patern sorunları yaşayan bireylerin, akıcı okumaya zorlandıkları görülmektedir.

Akıcı okuma programı, öncelikle bireylerin, görsel işlemleme becerisini arttırmayı hedeflemektedir. Daha sonra kısa süreli bellek kapasitesinin gelişiminin önündeki en büyük

engellerden olan otomatik patern becerisini kazanmasını sağlayarak, kısa süreli bellek çalışmalarının daha etkili ve hızlı ilerlemesine yardımcı olmaktır. Bireylerin, cümleden

kelimeye, kelimesin heceye ve heceden sese kadar izlenen süreçte cümleyi, kelimeyi, heceyi ve sesi fark edebilmesinin, çözümleyebilmesinin, bu çözümleme neticesinde

otografi oluşturarak akıcı okumanın önündeki engeli ortadan kaldırmak üzerine geliştirilmiştir.


Akıcı okuma programı; görsel işlemleme, otomatik patern, kısa süreli bellek ve fonolojik farkındalık ile ilgili çalışmalar neticesinde, bireylerin akıcı okuma ile ilgili becerileri

gelişmektedir. Ayrıca, süreç içersinde edinmiş oldukları yanlış okuma alışkanlıklarının ortadan kaldırılmasına yönelik, kendi içerisinde kolaydan zora bir sistematikle ilerlemektedir


Akıcı okumada yaşanan sorunlar;

-Yaşıtlarına oranla, geç okuma, okumaya karşı isteksizlik

-Okuma hızında yavaştık ve akıcılık eksikliği

-Harfleri, temsil ettikleri seslerle ilişkilendirmeye güçlük

-Okurken harfleri karıştırma

-Okurken harf, hece atlama veya ekleme

-Kelimenin sonlarını uydurarak yuvarlayarak okuma

-Okuduğunu anlama ve anlatmada güçlük yaşama

-Kelimeleridir hecelemekte ya da seslerine ayırmakta zorlanma

-Sözcükleri doğru telaffuz edememe

-Sözcükleri, harflerin yerini değiştirerek söyleme

-Birbiri ile kafiyeli kelimeleridir fark etmekte zorlanma

-Kelime ve kavramları karıştırma veya hatırlamakta güçlük

-Yüksek sesle ve grup içinde okunmaktan kaçınma

Sizin de çocuğunuzda yukarıdaki sorunları  bazılarını yaşıyorsa,

gecikmeden bize ulaşın

bottom of page